Psychologen - pedagogenpraktijk ’t Gooi 


RUITERSWEG 32, 1211 KW HILVERSUM tel 035 6281903
M.G. DE BRUINLAAN 18, 3571 VE UTRECHT 030 2733450

Sinds 1 jan. 2015 is de nieuwe wet op de jeugdzorg van toepassing; een aantal uitgangspunten zijn
dat hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar bijvoorkeur zo dicht mogelijk bij huis wordt geboden, bij voorkeur zo kort mogelijk en zoveel mogelijk i.s.m. school, huisarts , evt. wijk- of buurtteam en andere betrokkenen. 

Indicatie voor behandeling: Angstklachten, 
Stemmingsklachten en overige klachten.
Contra-indicaties zijn: 
- ernstige persoonlijkheidsproblematiek;
- ernstige verslavingsproblematiek;
- regelmatig contact met de crisisdienst.

Een echtscheiding (of een andere verbroken vaste relatie) heeft gevolgen voor de betrokkenen. Vooral bij vechtscheidingen kunnen deze ernstig zijn.

Na het Intakegesprek binnen 2 à 3 weken heeft u de keus eerst na te denken of u verder wilt gaan met een behandeling.