Neurotherapie, neurofeedback en biofeedback 

Behandeling met neurotherapie, neurofeedback en/of biofeedback wordt (geïntegreerd) aangeboden bij de behandeling van: angst- en stressklachten, aandachtsproblemen, concentratiestoornissen en slaapproblemen.

1

Neurotherapie:

Neurotherapie: is behandeling met AVE apparatuur (Audio Visuele Entrainment).
D.m.v. het aanbieden van visuele- en auditieve impulsen op een bepaalde frequentie (met bril en koptelefoon) worden de hersenen getraind op deze frequentie mee te resoneren. AVE stimuleert de doorbloeding in de auditieve- en visuele cortex en daarmee de algehele hersenactiviteit. Het stimuleert de effectieve informatieverwerking en daarmee prestaties in het algemeen.

2

Neurofeedback:

Neurofeedback: met behulp van elektrodes op het hoofd worden signalen opgevangen van elektrische activiteit die de hersenen zelf produceren. Deze informatie wordt teruggekoppeld naar de client. Door middel van training kunnen de hersenen worden geoefend om optimaler te functioneren. Het wordt ook wel E.E.G –biofeedback genoemd.

3

Biofeedback:

Biofeedback: is feedback (informatieterugkoppeling) krijgen over lichaamssignalen, zoals hartslag, huidgeleiding, spierspanning en ademhaling. Er wordt gewerkt met HRV apparatuur (hart ritme variabiliteit).
M.b.v. ontspanningsoefeningen en een goede ademhalingstechniek, wordt de hartslag regelmatig . Daarmee wordt geleerd adequater te handelen in stressvolle situaties.
De leerprincipes zijn volgens het principe van de operante conditionering: bij juiste (gewenste) reactie volgt een beloning; de opzet is om te komen tot interne zelfregulatie.

4

Neurofeedback gelijkwaardig alternatief bij ADHD

Goed nieuws voor kinderen en volwassenen die lijden aan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), maar liever geen medicatie (meer) willen gebruiken.
De American Academy of Pediatrics (AAP) concludeert op basis van wetenschappelijk onderzoek dat neurofeedback één van de beste behandelingen voor ADHD is.

Neurofeedback gelijkwaardig alternatief bij ADHD

Behandeling met neurotherapie, neurofeedback en/of biofeedback wordt (geïntegreerd) aangeboden bij de behandeling van: angst- en stressklachten, aandachtsproblemen, concentratiestoornissen en slaapproblemen.

Neurofeedback gelijkwaardig alternatief bij ADHD
Goed nieuws voor kinderen en volwassenen  die lijden aan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), maar liever geen medicatie (meer) willen gebruiken.
De American Academy of Pediatrics (AAP) concludeert op basis van wetenschappelijk onderzoek dat neurofeedback één van de beste behandelingen voor ADHD is.

Verheugd
De sectie Neurofeedback bij het NIP is verheugd met het advies van de Amerikaanse beroepsvereniging die 60.000 specialisten op het gebied van kinderen en jeugd vertegenwoordigt. De AAP brengt iedere zes maanden richtlijnen uit voor behandelaars van psychische aandoeningen en voor de tweede keer op rij heeft een behandeling met neurofeedback dezelfde rating (level 1) als medicatie met gedragstherapie.

Effectief
Nu is aangetoond dat neurofeedback wetenschappelijk gezien een vergelijkbaar evidentie niveau heeft als medicatie, hoopt de sectie deze boodschap, op basis van degelijk onderzoek, binnenkort aan de Nederlandse gezondheidsautoriteiten over te brengen. Qua effectiviteit lijkt neurofeedback beter dan gedragstherapie en vergelijkbaar met psychostimulantia, voor het verbeteren van aandacht en impulsiviteit. Bij hyperactiviteit blijkt medicatie effectiever.

Neurofeedback wordt in Nederland veelal beoefend door psychologen met uiteenlopende basisspecialisaties die zich aanvullend in neurofeedback hebben gespecialiseerd.

Neurofeedback: wat mag u verwachten? Het is belangrijk te weten dat neurofeedback niet 'het nieuwe wondermiddel' is dat zomaar uw leven kan veranderen of uw klachten kan doen verdwijnen.

Persoonlijke situatie
De onevenwichtigheid in het patroon van uw hersengolven is er natuurlijk niet zomaar. Vaak is de onbalans langzaam ontstaan en is het een soort van gewoonte geworden. Uw brein weet niet beter dan dat het op die manier moet functioneren om te overleven.

Behandelplan
Er wordt samen met u bekeken waar u op dit ogenblik het meest baat bij heeft. Er wordt dus een persoonlijk plan van aanpak samengesteld waarbij de nadruk zal liggen op de neurofeedbacktrainingen. De neurofeedback training kan ondersteund worden met o.a. audiovisuele stimulatie (AVE). Door een individuele aanpak zal niet iedereen hetzelfde ervaren, algemeen zijn de volgende veranderingen waarneembaar door uzelf en/of uw omgeving.

Korte termijn veranderingen
• verbetering van slaappatroon
• uw aandacht en concentratie zal verbeteren
• uw geheugen kan beter gaan functioneren
• u gaat helderder denken
• u bent alerter
• in het algemeen zult u minder snel vermoeid zijn
• u zult minder snel overprikkeld zijn
• woede uitbarstingen of gevoelens van frustratie nemen af

Langere termijn veranderingen
Gekeken naar een langere termijn zal verdere verbetering van uw hersenfuncties plaatsvinden en klachten zullen verder afnemen of verdwijnen.
• disfunctionele gewoonten worden doorbroken
• u bent stressbestendiger
• de verwerking van onaangename gebeurtenissen uit het verleden vindt plaats
• u gaat beter presteren (mentaal en fysiek, dus ook sportprestaties)
• er ontstaat meer rust in uw hoofd én in uw lichaam

Periode na de trainingen
Het is niet zo dat het proces van verandering in uw hersenen na de neurofeedbacktrainingen meteen stopt. Uw hersenen hebben nu informatie over zichzelf gekregen en gaan verder met zich aanpassen. De feitelijke trainingen zetten dus eerder dingen in gang dan dat ze alleen op dat moment hun werk doen. Ook na het stoppen van de trainingen ziet u nog veranderingen plaatsvinden. Uw hersenen brengen zichzelf steeds beter in balans.